โรงเรียนบ้านหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · เว็บลิ้งค์ · ข่าวสาร01/03/2015 19:28:42
เมนูหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพท.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สทศ.
 รายงาน E-mes
 รายงานการรับนักเรียน
รับ-ส่ง หนังสือราชการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 231
สมาชิกคนล่าสุด: sfaswedsbn
สมาชิกของเรา
 อนุบาล 1
 อนุบาล 2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
 ประถมศึกษาปีที่ 3
 ประถมศึกษาปีที่ 4
 ประถมศึกษาปีที่ 5
 ประถมศึกษาปีที่ 6
แหล่งเรียนรู้
  ห้องคอมพิวเตอร์
 ห้องวิทยาศาสตร์
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 ห้องสมุด
 ห้องเรียนอัจฉริยะ
 บ่อเลี้ยงปลา
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 วัดลัฎฐิวัน
 วัดป่าสุวรรณภูมิ
 วัดบ้านคำป่าก้าว
 วัดพระบาทเหนือ-พระบาทใต้
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาง
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสอบ O-net51
  O-NET51
O-NET52
  O-NET52
O-NET53
 O-NET53
สัญญลักษณ์ของโรงเรียน

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายไชยเรศ บัวใหญรักษา
นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา

บุคลากรในโรงเรียน

นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน โคตรชมภู
ครู
ชำนาญการพิเศษ

นางเพลินอารีย์ วานิช
ครู
ชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช ธาระชัย
ครู
ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา นามวงศา
ครู
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวดี ไชยเสนา
ครู


นางสุวิมล ราชไมตรี
ครู
ชำนาญการพิเศษ

นางเข็มพร กุประดิษฐ์
ครู
ชำนาญการพิเศษ

นางวิมลลักษณ์ วีระเดช
ครู


นางสาวศริญญา บุญรวม
ครพี่เลี้ยงู

นางสาวอัจฉราภรณ์ ล้วนวงศ์
ครูธุรการ
ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
ความรู้คอมพิวเตอร์
ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์
www.nongnangsch.org
โรงเรียนบ้านหนองนาง ตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
webmaster: chaiyaret04[at]gmail.com Tel: 0810504015